U heeft ongetwijfeld al gehoord dat per januari 2015 de werkkostenregeling (WKR) daadwerkelijk is ingevoerd. Dat betekent dat feestelijke evenementen voor medewerkers als beloning worden gezien en daarmee onder de WKR vallen (zoals een personeelsfeest, jubileumfeest, bedrijfsuitje, etc.).

Er is een aantal mogelijkheden om uw bedrijfsuitje buiten de 1,2% vrije ruimte van de WKR te laten vallen.

Bedrijfstrainingen vallen niet onder de WKR

Onze theaterworkshops, waarbij uw gasten zelf aan de slag gaan met de beginselen van het theater spelen, zijn uitermate geschikt als bedrijfstraining voor persoonlijke ontwikkeling en verbetering van communicatie. Op speelse wijze komen belangrijke onderwerpen aan bod, zoals jezelf verrassen; de ander laten stralen; durven falen; en leren loslaten. Handige tools voor alle lagen van uw organisatie.

Teambuildingsactiviteiten met meerwaarde vallen buiten de WKR

Het teambuildingsuitje moet in dat geval geleid worden door een trainer die tijdens en na de opdrachten feedback geeft richting de teams.

Overwegend zakelijk karakter

Het “overwegend zakelijk karakter” biedt eveneens mogelijkheden om bedrijfsuitjes buiten de WKR te houden. Alles staat en valt met een gedegen omschrijving door zowel de opdrachtgever als de organisatiekant van het bedrijfsuitje. De werkgever moet vooraf al heel goed inkaderen wat het doel van de dag is en hoe het uitje daaraan bijdraagt. Siri kan u hierbij uiteraard van dienst zijn.

Het bedrijfsuitje laten organiseren door de personeelsvereniging van het bedrijf

De personeelsvereniging is een zelfstandige organisatie en als de werknemers dit zelf bekostigen, valt het buiten de WKR. Een betere optie is het personeelsfonds waarbij de inleg en uitkering (volgens de huidige regels binnen de wet) geen gevolgen hebben voor het forfait. Voorwaarden voor het personeelsfonds zijn o.a. dat het een apart bestuur moet hebben, de inleg van de werknemers moet minimaal even groot zijn als de inleg van de werkgever en de werknemer mag geen rechten ontlenen aan het fonds.

Jubileumjaar

Indien de organisatie een jubileumjaar heeft, dan heeft de overheid hier weer een aparte regeling voor. Hetzelfde geldt voor medewerkers die een aantal jaren bij een organisatie in dienst zijn.

De werkplek als locatie voor uw activiteit

Het bedrijfsuitje is onbelast indien het volledig op de werkplek plaatsvindt.
Onze videoprogramma’s worden regelmatig bij bedrijven op locatie georganiseerd. Met wat aanpassingen aan uw bedrijfskantine kan zelfs een Murder Mystery binnenshuis plaats vinden! Wij komen graag bij u langs om de mogelijkheden binnen uw bedrijf te bekijken.

Neem contact met ons op voor een vrijblijvende optie of offerte.

de Belastingdienst

(bron: www.belastingdienst.nl)

De werkkostenregeling vervangt de regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen en is vanaf 1 januari 2015 verplicht voor elke werkgever.

Binnen de werkkostenregeling kunt u maximaal 1,2% van uw totale fiscale loon (de vrije ruimte ) besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor uw werknemers.

Gerichte vrijstellingen:

De werkkostenregeling kent gerichte vrijstellingen voor de volgende vergoedingen en verstrekkingen:

  • cursussen, congressen, vakliteratuur en dergelijke, voor het onderhouden en verbeteren van de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het werk
  • studie- en opleidingskosten
  • procedures tot erkenning van verworven competenties (EVC-procedures) met het oog op het verwerven van inkomen

Zie voor meer informatie over de voorwaarden: Loon in natura waarderen. Vanaf 1 januari 2015 vervalt voor een aantal voorzieningen op de werkplek het onderscheid tussen vergoeden, verstrekken en ter beschikking stellen. In deze situaties geldt een gerichte vrijstelling die niet ten koste gaat van uw vrije ruimte.

Werkkostenregeling (WKR)
Tagged on:         
Show Buttons
Hide Buttons